1

Zwracamy się o podjęcie radykalnych środków mających na celu ograniczenie rozwoju epidemii