1

Zaproszenie na konsultacje Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi

Bez tytułu

pismo konsultacje program