Dzięki współpracy Urzędu Gminy w Sierpcu i Urzędu Gminy w Szczutowie z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” i dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie zostało zbudowanych siedem stref nektarodajnych.

Składają się one z dwóch hoteli dla owadów zapylających oraz 140 drzew i krzewów nektarodajnych np. rokitnik zwyczajny, wierzba purpurowa, tawuła japońska, lilak pospolity, irga błyszcząca, berberys itp. Projekt ma na celu ochronę środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających. Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się populacja tych owadów. Jeśli nie uda się ograniczyć skali tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności. Łąki, ogrody, tereny zieleni oraz zadrzewienia, jako ostoje bioróżnorodności w polskich wsiach, odgrywają ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych pożytecznych stworzeń. Strefa nektarodajna to obszar, na którym zostały nasadzone rośliny nektarodajne, a która to będzie służyła jako miejsce do edukacji przyrodniczej. Koordynatorem przedsięwzięcia jest P. Małgorzata Korpolińska.

Na terenie powiatu sierpeckiego łącznie utworzono 7 stref nektarodajnych przy placówkach oświatowych, tj. przy:

– Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym;

– Szkole Podstawowej w Bledzewie;

– Szkole Podstawowej w Goleszynie;

– Szkole Podstawowej w Sudragach;

– Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu;

– Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Szczutowie;

– Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku;

image_pdfimage_print