W dniu 9 stycznia (wtorek) o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicestarosty Sierpeckiego.
  3. Przedstawienie Radzie Powiatu przez Starostę Sierpeckiego kandydatury na Wicestarostę Sierpeckiego.
  4. Przyjęcie regulaminu głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.
  6. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty Sierpeckiego.
  7. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór w głosowaniu tajnym Wicestarosty Sierpeckiego.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                  Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print