VII sesja Rady Powiatu w Sierpcu


Dziś (13.05) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

 

W trakcie sesji Radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
  • pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
  • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
  • uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
  • uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.
  • uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sierpc.
  • uchwały w sprawie sposobu załatwienia skargi.

Radni zapoznali się także, z oceną zasobów pomocy społecznej oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.