VI edycji konkursu fotograficznego „Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta w fotografii”


W dniu 30 maja 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VI edycji konkursu fotograficznego „Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta w fotografii, organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ”Wspólna Sprawa” w Szczutowie w ramach projektu organizacji pozarządowej. Projekt dofinansowany został przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe kl.IV-VII i szkoły gimnazjalne z Powiatu Sierpeckiego. Celem konkursu było promowanie i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, próba akceptacji społecznej wobec osób starszych i niepełnosprawnych, prezentacja talentów dzieci i młodzieży. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na to, że dziadkowie to pokolenie, od którego można się dużo nauczyć, ale także takie, które może być inspiracją. Miłość pokoleń to bezcenna rzecz. Dziadkowie zapewniają wnukom bezwarunkową miłość i akceptację, dają im ciepło, poświęcają im swój czas. Poprzez udział w konkursie fotograficznym młode pokolenie pokazało więź międzypokoleniową, wdzięczność i miłość do dziadków za wspólnie spędzony czas, oddanie, troskę i radość.

Powyższe cele zostały osiągnięte. W konkursie udział wzięło 52 uczestników z 11 szkół powiatu sierpeckiego, łącznie wpłynęły 83 prace fotograficzne.

Do konkursu przystąpiło siedem szkół podstawowych z Powiatu Sierpeckiego:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

2 .Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks.Jana Twardowskiego w Sierpcu.

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie.

4. Szkoła Podstawowa im. Władysława St.Reymonta w Szczutowie.

5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku.

6. Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym

7. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie

oraz cztery szkoły gimnazjalne z Powiatu Sierpeckiego:

1. Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

2. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie.

3. Szkoła Podstawowa w Szczutowie – klasa gimnazjalna

4. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku

W kategorii kl. IV-VII szkół podst. przyznano I miejsce dla Wiktora Kaczyńskiego kl. Va Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu; II miejsce dla Martyny Piaskowskiej kl. V Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie; III miejsceIgor Krulczyk kl. VI d Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Sierpcu.

Wyróżnienia otrzymali:

Jakub Kwiatkowski kl.VId, Klaudia Bartlewska kl.IV, Alicja Klara Sulkowska kl.Vb – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu; Paulina Kowalska kl.VII Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie; Amelia Kossowska kl.VIIc, Kajetan Żmijewski kl.Va – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu; Julia Lewandowska- kl.VI, Kinga Żukowska kl.VI – Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie; Jakub Kłobukowski- kl.VI – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku; Nadia Kopycińska kl.Va -Szkoła Podstawowa w Borkowie; Gajewski Kacper kl.IVb- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie;

W kategorii szkół gimnazjalnych laureatami konkursu zostali:

I miejsce Filip Kwiatkowski kl. IIIb – Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu II miejsce Dominika Kaczyńska kl. II – Szkoła Podstawowa Wł. St. Reymonta w Szczutowie III miejsce Wiktoria Sosnowska kl. IIIa – Szkoła Podstawowa Wł. St. Reymonta w Szczutowie

Wyróżnienia otrzymali:

Kamila Kwaśniewska kl. IIb – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie z siedzibą w Susku; Kamil Meller kl. II – Szkoła Podstawowa Wł. St. Reymonta w Szczutowie; Laura Szewczyk kl.IIa- Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu. Poza regulaminem Rada Mieszkańców DPS-u wyróżniła fotografię Kamil Centkowskiego- Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie, przyznała nagrodę i dyplom.

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymali dyplomy i nagrody. Organizatorzy przekazali do szkół dyplomy gratulacyjne oraz słodki upominek dla wszystkich uczestników konkursu. Dodatkową nagrodą pozaregulaminową będzie umieszczenie wszystkich prac w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Uroczystą galę uświetnił program muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczutowie. Po części oficjalnej odbyło się wspólne grillowanie w ogrodzie naszego DPS-u. Serdecznie gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym w konkursie! Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród oraz finansowe i rzeczowe wsparcie imprezy.

Prezes Stowarzyszenia -Ewa Kopcińska