„Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt Nr POKL.09.02.00-14-070/14 pn. „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem Kształceniai Promocji „Edukator” Paweł Szymański.

 

Wartość projektu: 1 227 470,00 zł

Projekt dotyczy komputerowego wspomagania, projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC. Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w technikum elektrycznym, informatycznym i mechanicznym poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania.

Projektem zostało objętych 80 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w okresie od 01.07.2014 r. do 31.08.2015 r.

Projekt zakłada wyposażenie w ZS Nr 1 pracowni zajęć praktycznych komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM/CNC.

Koordynator Projektu: Paweł Szymański, tel. 56 683 45 46