Środki ochrony osobistej dla OPP w Sierpcu


W związku z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej odnośnie ponownego uruchomienia placówek oświatowo-artystycznych typu: domy kultury; pałace młodzieżowe; ogniska młodzieżowe środki ochrony osobistej trafiły do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.🖌 Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki przekazali na ręce Dyrektor OPP Renaty Przybyłowskiej maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji oraz żel antybakteryjny.😷😷