SPZZOZ w Sierpcu otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na termomodernizację budynku głównego naszego Szpitala.

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ w Sierpcu” – uzyskał najwyższą ocenę ze wszystkich wniosków skierowanych do realizacji w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Budżet całkowity projektu wynosi: 3 555 400,00 zł.

Kwota dofinasowania z Unii Europejskiej to: 2 844 320,00 zł.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania w budynku głównym SPZZOZ w Sierpcu:

–           ocieplenie ścian zewnętrznych  i stropów  poddaszy,

–           wymiana starych okien,

–           wymiana drzwi zewnętrznych,

–           modernizacja węzła cieplnego,

–           modernizacja instalacji c.o.,

–           instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej,

–           wymiana oświetlenia wewnętrznego na ledowe,

–           instalacja  fotowoltaniki.

 

 

Dyrektor SPZZOZ

w Sierpcu

Rafał Wiśniewski

image_pdfimage_print