Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich


Zaproszenie na spotkania konsultacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi, które odbędą się 25 maja br. w Płocku i Ciechanowie.

Zaproszenie Płock Ciechanów