Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 1
tel./fax 24 275 21 06
www.soswsierpc.pl
e-mail: osw.sierpc@wp.pl
Dyrektor: Leonora Brudnicka