W czwartek 7 czerwca 2018 roku w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego. W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji, lokalnych samorządów oraz mieszkańcy powiatu sierpeckiego. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego, jak również zwrócono uwagę na obecne problemy sygnalizowane przez mieszkańców.

Spotkanie poświęcone analizie bieżącego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego oraz wymianie informacji o dostrzeganych przez mieszkańców powiatu problemach związanych z bezpieczeństwem, zostało zorganizowane przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele samorządu lokalnego w osobach Starosty Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpca, Wójtów gmin z terenu powiatu sierpeckiego, ale także przedstawiciele szkół, instytucji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, młodzież szkolna i oczywiście zainteresowani poprawą bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu.

Po powitaniu uczestników debaty oraz przedstawieniu założeń debat społecznych i zaplanowanego harmonogramu spotkania, głos zabrał Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski informując zebranych o działaniach podejmowanych przez Starostowo Powiatowe w Sierpcu na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Po wystąpieniu przedstawiciela samorządu lokalnego I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu mł.insp. Krzysztof Witkowski omówił osiągnięte efekty i aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego za pierwszych 5 miesięcy 2018 roku w odniesieniu do ubiegłych lat, wybrane działania profilaktyczne realizowane przez sierpeckich funkcjonariuszy w 2018 roku jak również rolę dzielnicowego i aplikacji „Moja Komenda”.

W kolejnym etapie debaty oficer prasowy st.asp. Krzysztof Kosiorek na przykładzie zgłoszenia z sali o miejscu zagrożonym niewłaściwym parkowaniem w sposób praktyczny pokazał działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uzupełnieniem prezentacji było wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu informujące o zasadach alarmowani w sytuacji zagrożenia.

Po zakończonych prezentacjach przyszedł czas na dyskusję podczas której uczestnicy pytali o zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa oraz oczekiwań wobec Policji. Zebrani na debacie mieszkańcy mieli również okazję do bezpośredniego poznania swojego dzielnicowego.

Zasygnalizowane przez mieszkańców spostrzeżenia niewątpliwie pomogą sierpeckim funkcjonariuszom oraz instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ukierunkować swoje działania celem poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Publikacja: Krzysztof Kosiorek

image_pdfimage_print