Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32
tel. (24) 275 20 01, fax (24) 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl

e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

Dyrektor: Robert Makówka