Radni


SKŁAD OSOBOWY RADY POWIATU 2014-2018

 1. Rzeszotarski Jan – Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Misztal Bogdan Sylwester – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 3. Błaszczyk Marcin – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 4. Cześnik Andrzej
 5. Gąsiorowski Marek
 6. Gorzkoś Juliusz
 7. Kozicka Krystyna
 8. Laskowski Jan
 9. Lejman Maria Magdalena
 10. Ocicki Jarosław
 11. Olejniczak Sławomir
 12. Pakieła Paweł
 13. Pawłowski Stanisław
 14. Rychter Wojciech Adam
 15. Siwiec Krystyna
 16. Tomkalski Wiesław
 17. Turalski Mariusz