PROJEKT BAZY WIEDZY


PROJEKT BAZY WIEDZY

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW).

Wartość projektu i wartość dofinansowania
Całkowity koszt inwestycji –165 874 828,00 zł
Wartość dofinansowania –140 081 155,28 zł

http://geodezja.mazovia.pl/projekty/bw/startbw.html

LPM-logo-2018-rgb

http://mapy.sierpecki.wrotamazowsza.pl/sdiportal/Full.aspx