Powiatowy Rzecznik Konsumenta


Pan Dariusz Łapiński – Radca Prawny
Godziny przyjęć w Starostwie Powiatowym w Sierpcu ul. Kopernika 9 pok. nr 3, tel. 24 275-91-36.

  • Wtorek od 10:00 do 15:00
  • Piątek od  10:00 do 15:00

Do podstawowych zadań i kompetencji Powiatowego Rzecznika należy:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
  2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowania za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami i organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.