Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie


09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 118
tel. 24 275 16 90
Dyrektor: Nina Gąsiorowska
e-mail: dom.dzieci@wp.pl
http://domdzieciszczutowo.pl/