Powiat Sierpecki otrzymał 1,8 mln zł dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław–Kędzierzyn w gminie Gozdowo.

 W piątek 2 lutego Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Wojciech Rychter oraz Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki podpisali w tej sprawie umowę z Marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem.

Samorządy powiatowe mogły otrzymać dofinansowanie na budowę i przebudowę dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu, a także na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach tych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 4,2 mln zł.

image_pdfimage_print