W piątek 18 stycznia odbyło się pierwsze w 2019 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sierpcu. Spotkanie poprowadził przewodniczący Pan Andrzej Cześnik w obecności Starosty oraz pozostałych Członków.

Podczas posiedzenia uchwalony został plan pracy na 2019 rok. Następnie zaopiniowano podział środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2019 roku przedstawiony przez p.o. Dyrektora PUP w Sierpcu Panią Maję Strześniewską.

Przyznane przez Ministerstwo środki zostaną przeznaczone na realizację szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz bonów na zasiedlenie. Ponadto kontynuowana będzie realizacja programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Szkoleniowego: PO WER (dla osób do 30 roku życia) i RPO WM (dla osób powyżej 30 roku życia).

image_pdfimage_print