Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19


Zalecenia w związku z koronawirusem

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/