Uroczysta Gala Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2018” odbyła się 21 marca br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Organizatorami plebiscytu byli Starosta Sierpecki i oraz Burmistrz Miasta Sierpca przy współpracy Partnera Strategicznego Firmy Mega Sierpc.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Poseł Waldemar Olejniczak, Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki, Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca Piotr Nowakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca Dariusz Malanowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Korpolińska, Radni Powiatowi i Miejscy, Wójtowie Sierpeckich Gmin, Przewodniczący Zarządów Osiedli, Dyrektorzy placówek szkół i oświatowo-wychowawczych z terenu gmin powiatu sierpeckiego, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych.

Zebranych na uroczystości powitali Starosta Sierpecki – Mariusz Turalski oraz Burmistrz Miasta Sierpc – Jarosław Perzyński.

Zanim uhonorowano najlepszych Sportowców Prowadzący przedstawili skład Kapituły, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu. Zasiedli w niej:

1. Mariusz Turalski Starosta Sierpecki – Przewodniczący Kapituły – przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego

2. Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca – przedstawiciel Miasta Sierpca.

3. Kamil Różański Radny Powiatu Sierpeckiego – przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego

4. Sebastian Szczypecki Radny Powiatu Sierpeckiego – przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego

5.Waldemar Frydrychowicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – przedstawiciel miasta Sierpca

6. Dariusz Malanowski Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – przedstawiciel miasta Sierpca

7. Sławomir Szałkucki – przedstawiciel Gminy Gozdowo

8. Renata Mosakowska– przedstawiciel Gminy Mochowo

9. Tomasz Zieliński – przedstawiciel Gminy Sierpc

10. Maciej Gostomski – przedstawiciel Gminy Rościszewo

11. Maria Szablewska – przedstawiciel Gminy Szczutowo

12. Arkadiusz Świeczkowski – przedstawiciel Gminy Zawidz

Plebiscyt był realizowany w dziewięciu kategoriach: Sportowiec Roku kat. męska i żeńska, Młodzieżowy Sportowiec Roku ( kat. męska i żeńska): Najlepszy Sportowiec szkół podstawowych ( rocznik 2006 i młodsi), Najlepszy Sportowiec kat. wiekowa 14-16 lat (rocznik 2003-2005), Najlepszy Sportowiec szkół ponadgimnazjalnych, Szkolna Drużyna Roku, Młodzieżowa Drużyna Roku, Drużyna Senior , Sportowiec Sprawny Inaczej, Trener Roku, Działacz Sportowy Roku, Ambasador Roku w kat. Junior i Senior.

Rozpoczynamy od kategorii MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU

Najlepszy Sportowiec Szkół Podstawowych (rocznik 2006 i młodsi) kategoria żeńska:

I MIEJSCE zajęła Julia Turalska – zgłoszona przez SP nr 2 w Sierpcu.

II MIEJSCE zajęła: Izabella Szablewska – zgłoszona przez SP im. W.S. Reymonta w Szczutowie

III miejsce zajęła: Agata Pomorska – zgłoszona przez Wójta Gminy Gozdowo
Nominowane: Julia Rychlik – zgłoszona przez OSP w Sierpcu, Patrycja Cackowska – zgłoszona przez SP im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku.


Najlepszy Sportowiec Szkół Podstawowych (rocznik 2006 i młodsi) kategoria męska:

I MIEJSCE zajął: Kajetan Żmijewski – zgłoszony przez SP nr 3 w Sierpcu

II MIEJSCE zajął: Maksymilian Żmijewski – zgłoszony przez SP nr 3 w Sierpcu.

III miejsce zajął: Ignacy Szałkucki – zgłoszony przez zgłoszony przez Fitness Klub Step w Sierpcu.

Nominowani: Adam Dołkowski – zgłoszony przez Fitness Klub Step w Sierpcu, Kacper Górski – zgłoszony przez SP im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku, Bartłomiej Karczewski – zgłoszony przez Krzysztofa Korpolińskiego – Wójta Gminy Sierpc.

Najlepszy Sportowiec kat. wiekowa 14-16 lat (rocznik 2003-2005) kategoria żeńska:

I miejsce – zajęła Zuzanna Dul – zgłoszona przez SP nr 2 w Sierpcu

II miejsce – zajęła Julia Janiszewska – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo

III miejsce – Nina Truchlewska – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo

Nominowane: Anna Obrębska – zgłoszona przez Klub Sportowy Taekyon oraz SP w Goleszynie O/Susk – Marek Czermiński, Angelika Gutkowska – zgłoszona przez OSP w Sierpcu.


Najlepszy Sportowiec kat. wiekowa 14-16 lat (rocznik 2003-2005) kategoria męska:

I miejsce – zajął Nikodem Kocięcki – zgłoszony przez Gimnazjum Miejskie w Sierpcu

II miejsce – zajął Sebastian Twardowski – zgłoszony przez SP w Szczutowie

III miejsce zajął Krzysztof Klasiński zgłoszony przez klub sportowy Taekyon

Nominowani: Adam Lisicki – zgłoszony przez SP w Goleszynie O/Susk -M. Czermiński, Hubert Lewandowski – zgłoszony przez LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, Krystian Sowiński – zgłoszony przez SP w Szczutowie, Adrian Zaręba – zgłoszony przez SP w Goleszynie O/Susk -M. Czermiński

Najlepszy Sportowiec Szkół Ponadgimnazjalnych kategoria żeńska:


I MIEJSCE zajęła Milena Dyjazgłoszona przez LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu

II MIEJSCE zajęła Aleksandra Cieślińskazgłoszona przez OSP w Sierpcu – Justyna Adamska

III MIEJSCE zajęła Agata Majorkowskazgłoszona przez ZS Nr 1 w Sierpcu – Mariusz Żmijewski.

Nominowana: Oliwia Perczyńska – zgłoszona przez Klub Sportowy Taekyon


Najlepszy Sportowiec Szkół Ponadgimnazjalnych kategoria męska:

I MIEJSCE Sylwester Lisicki – zgłoszony przez MKS Mazur Sierpc.

II MIEJSCE zajął Bartosz Włodarski – zgłoszony przez LKS Sparta Mochowo

III MIEJSCE zajął Artur Żmijewski – zgłoszony przez ZS nr 1 w Sierpcu – Kamil Zarębski

Nominowani: Łukasz Pniewski – zgłoszony przez MKS „Kasztelan” – Hubert Góralski, Wojciech Antoszczak – zgłoszony przez Fitness Klub Step, Bartosz Duszyński – zgłoszony przez Klub Sportowy Taekyon

Najlepszym Sportowcem Sprawnym Inaczej 2018 została Milena Gołębiewska – zgłoszona przez Krzysztofa Korpolińskiego Wójta Gminy Sierpc.

Kolejną kategorią była Szkolna Drużyna Roku W tej kategorii zgłoszono 5 Drużyn:

I miejsce SLKS „Olimpijczyk” Jeżewo – zgłoszona przez Wójta Gminy Zawidz – Dariusz Franczak.

II miejsce GKS Husarki Mochowo – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo.

III MIEJSCE Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Sierpc” – mini piłka ręczna – zgłoszona przez Szkołę Podstawową Nr 2, im. Armii Krajowej w Sierpcu.

W tej kategorii Nominowani zostali również: Drużyna Piłki Siatkowej Chłopców Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie – zgłoszona przez Wójta Gminy Gozdowo, Drużyna Piłki Siatkowej SP w Goleszynie O/Susk – zgłoszona przez Marka Czermińskiego – SP w Goleszynie O/Susk.

W kategorii MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA ROKU (Od 16 Do 20 Lat), najlepszą okazała się Męska Sztafeta Biegowa 10×1000 metrów – zgłoszona przez ZS nr 1 w Sierpcu – Mariusz Żmijewski natomiast II miejsce przypadło Drużynie SPARTA MOCHOWO JUNIOR STARSZY U-2000 – zgłoszona przez LKS SPARTA MOCHOWO

O miano Drużyny Senior Roku 2018 ubiegały się dwie drużyny. II miejsce przypadło Reprezentacji Pań w przeciąganiu liny – zgłoszona przez Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Piast w Borkowie Kościelnym. I miejsce zajęła Drużyna koszykówki „Kasztelanka” Sierpc – zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Serw” Sierpc.

W najbardziej prestiżowej kategorii czyli Sportowiec Roku 2018 kat. żeńska mieliśmy „trójkę” kandydatów:

III miejsce Sylwia Marcinkowska – zgłoszona przez Klub Sportowy Taekyon,

II miejsce Martyna Truchlewska – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo,

I miejsce Dorota Gadzińska – zgłoszona przez ZS nr 2 w Sierpcu – Maria Studzińska

Kategoria SPORTOWIEC ROKU 2018 kat. męska:

I miejsce – Robert Bandosz – zgłoszony przez Sparta Sierpc – Piotr Grodzicki.

II miejsce – Bartłomiej Śmigrodzki zgłoszony przez MKS „Kasztelan” Sierpc.

III miejsce – Marek Figura – zgłoszony przez Fitness Klub Step

Nominowani: Mateusz Biegański – zgłoszony przez Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc, Zbigniew Królikowski – zgłoszony przez Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc, Patryk Kwasiborski – zgłosozny przez Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc

Dwóch kandydatów zgłoszono w kategorii Trener Roku: Artur Balcerowski – zgłoszony przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc oraz Paweł Andrzej Sujkowski – Fitness Klub Step Trenerem Roku został Artur Balcerowski.

Działacz Sportowy Roku 2018Kapituła jednogłośnie wybrała Łukasza Wróblewskiego – zgłoszonego przez UKS „Serw” w Sierpcu

Nie zapomniano również o osobach, które aktywnie wspierają rozwój sportu w Powiecie i Mieście Sierpc. Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca postanowili przyznać nagrodę Ambasador Sportu kategoria junior dla Kamila Perzyńskiego – zgłoszonego przez SP nr 3 w Sierpcu oraz Ambasador Sportu kategoria senior dla Kazimierza Szablewskiego – zgłoszonego przez Krzysztofa Korpolińskiego – Wójta Gminy Sierpc

Poseł Waldemar Olejniczak przekazał nagrodę specjalną ODKRYCIE ROKU dla Mateusza Biegańskiego.

Sponsorami statuetek dla nominowanych i zwycięzców byli: Pan Grzegorz Włodarski – Prezes Zarządu i Pan Adam Kuciński – Wiceprezes Firmy MEGA Sierpc – Partner Strategiczny Plebiscytu.

Sponsorami nagród dla zwycięzców w Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2018” byli:

  1. Pan Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi Transportowe w Sierpcu.

  2. Pan Adam Lipiński i Pan Arkadiusz Lipiński – Firma P.U.H. Export-Import Adam Lipiński

  3. Pani Lilla Nadratowska i Pan Andrzej Nadratowski – Firma „Staropolska Strzecha”

  4. Pan Kazimierz Kowalski – Firma Metal-Caro-Plast w Sierpcu

  5. Pan Grzegorz Gańko – OSM Sierpc

  6. Pani Patrycja Sołdańska – Właściciel Firmy „Sol-Bet” Usługi Remontowo-Budowlane w Sierpcu

  7. Pan Pan Przemysław Kawecki – Przedstawiciel Firmy Piekarnia K. Zieliński

W imieniu Organizatorów oraz nagrodzonych serdecznie dziękujemy za wsparcie. Uroczystość swoim występem uświetnili tancerze ze Szkoły Tańca ART DANCE: Kinga Gutkowska i Krystian Telesiewicz – choreografia Adrian Kowalski. Galę poprowadzili Zbigniew Czajkowski– Pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz Waldemar FrydrychowiczWiceprzewodniczący Rady Miasta Sierpca.

Jeszcze raz wygranym gratulujemy i dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

image_pdfimage_print