Uroczysta Gala odbyła się 16 lutego br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Organizatorami  plebiscytu byli Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca przy współpracy Partnera Strategicznego Firmy Mega Sierpc.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Poseł Waldemar Olejniczak, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marlena Mazurska, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek, wójtowie sierpeckich gmin, radni powiatu sierpeckiego oraz miasta a także dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych wraz z gronem pedagogicznym, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych oraz sponsorzy, przedstawiciele lokalnych mediów oraz nominowani w Plebiscycie i ich rodziny.

Zebranych na uroczystości powitali Starosta Sierpecki – Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpc – Jarosław Perzyński.

Zanim uhonorowano najlepszych Sportowców Prowadzący przedstawili skład Kapituły, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu. Zasiedli w niej: Sławomir Malanowski –– przewodniczący kapituły- przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego, Maciej Gostomski – członek – przedstawiciel Gminy Rościszewo, Renata Mosakowska – członek – przedstawiciel Gminy Mochowo, Sławomir Szałkucki – członek – przedstawiciel Gminy Gozdowo, Dariusz Pilarski – przedstawiciel Gminy Szczutowo, Kamil Różański – przedstawiciel Gminy Zawidz, Aneta Nowicka – członek – przedstawiciel Gminy Sierpc, Dariusz Jackowski – przedstawiciel Miasta Sierpc Krzysztof Skrzyński – przedstawiciel Miasta Sierpc.

Plebiscyt był realizowany w dziesięciu kategoriach: Sportowiec Sprawny Inaczej, Młodzieżowy Sportowiec Roku (kategoria żeńska i męska szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), Sportowiec Roku, Szkolna Drużyna Roku, Młodzieżowa Drużyna Roku, Drużyna Senior, Trener Roku, Działacz Sportowy Roku. Tytuł sportowca roku w poszczególnych kategoriach przyznany został za osiągnięcia i sukcesy uzyskane przez nominowanych na przestrzeni roku 2017.

Rozpoczęliśmy od Kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku w kategorii:

😉 😉

Najlepszy Sportowiec Szkół Podstawowych 2017
kategoria żeńska


I m. Katarzyna Rajkowska – zgłoszona przez Szkolny Ludowy Klub Sportowy „Olimpijczyk” Jeżewo,
II m. Anna Obrębska – zgłoszona przez Szkołę Podstawową w Goleszynie oraz Klub Sportowy Taekyon Sierpc
III m. Zuzanna Dul – zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu oraz Uczniowski Klub Sportowy „Serw” Sierpc

Nominowane: Patrycja Cackowska – zgłoszona przez Szkołę Podstawową w Gójsku; Maja Kilanowska– zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu; Julia Trębińska – zgłoszona Szkołę Podstawową w Goleszynie; Natalia Lejman – zgłoszona Szkołę Podstawową w Sudragach; Oliwia Kuligowska – zgłoszona przez Szkołę Podstawową w Sudragach; Michalina Topolewska – zgłoszona przez Szkołę Podstawową w Sudragach.


kategoria męska 
I m. Kacper Górski – zgłoszony przez Szkołę Podstawowa w Gójsku

II m. Kajetan Żmijewski – zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu

III m. Jakub Rutkowski – zgłoszony przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc

Nominowani: Damian Bielecki – zgłoszony przez MKS „KASZTELAN” Sierpc; Sebastian Twardowski – zgłoszony przez Szkołę Podstawową w Szczutowie; Dominik Szczęsny – zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu; Adam Marciniak – zgłoszony przez Szkołę Podstawową w Bledzewie; Bartłomiej Karczewski – zgłoszony przez Szkołę Podstawową w Bledzewie.

😉 😉

Najlepszy Sportowiec Szkół Gimnazjalnych 2017


kategoria żeńska:

I m. Agata Majorkowska – zgłoszona przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym – Oddział Gimnazjum
II m. Patrycja Osuch – zgłoszona przez Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego oraz LKS Sparta Mochowo
III m. Joanna Malanowska – zgłoszona przez Gimnazjum Miejskie w Sierpcu

Nominowane: Julia Paw – zgłoszona przez Szkołę Podstawową w Szczutowie – oddział Gimnazjum; Katarzyna Cackowska – zgłoszona przez Szkołę Podstawową w Gójsku – oddział w Gójsku


kategoria męska:
I m. Krzysztof Sosiński – zgłoszony przez Szkołę Podstawową w Borkowie – oddział Gimnazjum
II m. Karol Koziczyński – zgłoszony LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu – oddział Gimnazjum
III m. Radosław Witkowski – zgłoszony przez MKS „KASZTELAN” Sierpc

😉 😉

Najlepszy Sportowiec Szkół Ponadgimnazjalnych 2017

kategoria żeńska:
I m.
Wioleta Sobieśniewska – zgłoszona przez Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego oraz Ludowy Klub Sportowy Sparta Mochowo
II m. Oliwia Perczyńska – zgłoszona przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc
III m. Zuzanna Krześniak – zgłoszona przez Zespół Szkól nr 1 w Sierpcu

Nominowane: Kinga Bombała – zgłoszona przez Fitness Klub Step Sierpc; Milena Dyja – zgłoszona przez Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu


kategoria męska:
I m.
Paweł Przybojewski – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego

II m. Bartosz Duszyński – zgłoszony przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc

III m. Marek Figura – zgłoszony przez Fitness Klub Step Sierpc

Nominowani: Rafał Kurta – zgłoszony przez I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu; Bartosz Sowinski – zgłoszony przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu; Jakub Zieliński – zgłoszony przez Fitness Klub Step Sierpc

😉 😉

Najlepszym Sportowcem Sprawnym Inaczej 2017 został Dawid Szubka  nominowany przez Stowarzyszenie „Szansa na Życie”w Sierpcu.

Kolejną kategorią była Szkolna Drużyna RokuW tej kategorii zgłoszona 7 Drużyn: Trzecie miejsce przypadło Reprezentacji Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym w Sztafetach Biegach Przełajowychzgłoszona przez Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego. II miejsce Drużyna Piłki Nożnej Dziewcząt Publicznego Gimnazjum w Mochowiezgłoszona przez Publiczne Gimnazjum w Mochowie. I miejsce zdobyła Drużyna Męska Tenisa Stołowego SLKS „Olimpijczyk” Jeżewo – zgłoszona przez Szkolny Ludowy Klub Sportowy „Olimpijczyk” Jeżewo.

W tej kategorii Nominowani zostali również: Drużyna Piłki Siatkowej Dziewcząt przy Szkole Podstawowej w Goleszynie (oddział Gimnazjum Susk) – zgłoszona przez Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego; Uczniowski Klub Sportowy „Serw” – zgłoszony przez Klub UKS „Serw” Sierpc; MKS „Kasztelan” Sierpc – Akademia Piłkarska – zgłoszony przez MKS „Kasztelan” Sierpc; Sparta Mochowo Trampkarz – U-2003 – zgłoszona przez Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego oraz Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Mochowo.

W kategorii Młodzieżowa Drużyna Roku najlepszą okazała się Drużyna Piłki Nożnej Dziewcząt – Husarki Mochowozgłoszona przez Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego oraz Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Mochowo natomiast II miejsce przypadło Drużynie Sparta Mochowo Junior U-2000 zgłoszona przez Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego oraz Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Mochowo

O miano Drużyny Senior Roku 2017  ubiegały się trzy drużyny. III miejsce zajęła Drużyna Koszykówki „Kasztelanka” Sierpc zgłoszona przez UKS „Serw” Sierpc. II miejsce przypadło Reprezentacji Pań w przeciąganiu liny – zgłoszona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piast”. I miejsce zajęła Drużyna MKS „Kasztelan” Sierpczgłoszona przez Prezesa MKS Kasztelan Sierpc – Huberta Góralskiego.

W najbardziej prestiżowej kategorii czyli Sportowiec Roku 2017 mieliśmy „szóstkę” kandydatów: Przemysława Królikowskiego – zgłoszony przez MKS „MAZUR” Sierpc, Krystynę Chojnacką – zgłoszony przez TKKF „KUBUŚ” Sierpc, Roberta Bandosz – zgłoszony przez Stowarzyszenie Sparta Sierpc, Sebastiana Kosiorek – zgłoszony przez UKS „Serw” Sierpcl, Mateusza Ambrochowicza – zgłoszony przez MKS „Kasztelan” Sierpc oraz Cezarego Myserę – zgłoszony przez UKS „Serw” Sierpc.

Sportowcy Roku 2017: III miejsce Cezary Mysera, II miejsce Krystyna Chojnacka, I miejsce zajął Robert Bandosz . Gratulujemy.

Dziewięciu kandydatów zgłoszono w kategorii Trener Roku: – Janusz Jezierski – zgłoszony przez UKS „Serw” Sierpc, Artur Balcerowski – zgłoszony przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc, Marek Czermiński – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego, Marcin Lig – zgłoszony przez MkS „Kasztelan Sierpc, Paweł Jarzębowski – zgłoszony przez Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego oraz LKS „Sparta Mochowo, Katarzyna Dyja – zgłoszona przez Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskieg, Tomasz Zieliński – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego, Dariusz Malanowski – zgłoszony przez Międzyszkolny Klub Sportowy „MAZUR” Sierpc, Paweł Sujkowski – zgłoszony przez Fitness Klub Step w Sierpcu. Trenerem Roku został Paweł Jarzębowski.

Działacz RokuKapituła wybrała spośród trójki nominowanych: – Łukasz Wróblewski nominowany przez UKS „Serw”, Sebastiana Szczypeckeigo – nominowanego przez Wójta Gminy Mochowo , Krzysztof Stręciwilk – zgłoszony przez MKS Kasztelan Sierpc. W tej kategorii zwycięzcą został p. Sebastian Szczypecki.

Nie zapomniano również o osobach, które aktywnie wspierają rozwój sportu w Powiecie i Mieście Sierpc. Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca postanowili przyznać Tytuł Pasjonat Roku p. Bogdanowi Kulik, oraz p. Pawłowi Wierzbickiemu.

Prezes TKKF „Kubuś” Sierpc Jakub Grodzicki przekazał na ręce Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego puchar dla gminy za zajęcie trzeciego miejsca w w grupie II w klasyfikacji generalnej IX Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 r.

Sponsorami statuetek dla nominowanych i zwycięzców byli: Pan Grzegorz Włodarski – Prezes Zarządu i Pan Adam Kuciński – Wiceprezes Firmy MEGA Sierpc – Partner Strategiczny Plebiscytu.

Sponsorami nagród dla zwycięzców w Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2017” byli:

    1. Pan Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi Transportowe w Sierpcu.
    2. Pan Jarosław Zimnawoda – Właściciel Firmy Autoholowanie w Sierpcu
    3. Pan Adam Lipiński – Firma Import-Export Sierpc
    4. Pan Wojciech Lipiński – Firma WOJTRANS Sierpc
    5. Pan Hubert Góralski – Prezes MKS „Kasztelan” Sierpc

W imieniu Organizatorów oraz nagrodzonych serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Uroczystość swoim występem uświetnił pokaz tańca majoretkowego i nowoczesnego w wykonaniu zespołu ALIZMA działającego przy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Sierpc. Opracowanie i choreografia – Justyna Adamska. Na scenie zaprezentowała się najbardziej utytułowana para sportowa Szkoły Tańca ART DANCEAmelia Przybyszewska i Szymon Woźniak w pokazie tańców latynoamerykańskich w Choreografii Adriana Kowalskiego.

Uroczystość poprowadzili Zbigniew Czajkowski – Pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz Przemysław Burzyński – Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

Jeszcze raz wygranym gratulujemy i dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

 

image_pdfimage_print