1

Państwowy Fundusz Celowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi powiatowej nr 3760W na długości 4 814,90 m zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu.