1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO.

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku.