Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe


Ogłoszenie o konkursie:http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=434