1

OGŁOSZENIE! Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Szczegóły w linku: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/konkurs_2022.pdf