Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

Szczegóły: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=2748