Na zaproszenie Starosty Mariusza Turalskiego Starostwo Powiatowe odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Jacek Ozdoba. Starostowie romawiali z Ministrem o płaszczyznach współpracy Starostwa Powiatowego z Ministerstwem Klimatu. Minister wyraził nadzieję na kolejne spotkania precyzujące współpracę Starostwa i Ministerstwa na płaszczyźnie inwestycji ekologicznych oraz Odnawialnych Źródeł Energii.

image_pdfimage_print