Kryta Pływalnia w Sierpcu


Kryta Pływalnia
ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc
tel. 024/275 74 72, fax 024/275 72 22
e-mail:basen.sierpc@wp.pl
www.basen.sierpc.pl
Kierownika: Marek Iwiński