Konsultacje projektu "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".


http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/sierpecki_pr._op._zab._2020-2023.pdf

sierpecki_pr._op._zab._2020-2023