Konsultacje ponowne projektu "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023"


Konsultacje ponowne projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/index.php?tree=1621