Komisja Spraw Społecznych


Przewodniczący Komisji

Zbigniew Kopczyński

Członkowie Komisji:

 Małgorzata Korpolińska

 Wojciech Rychter

 Ewa Nowakowska

 Andrzej Cześnik

 Jarosław Ocicki,

 Juliusz Gorzkoś.