Komisja Spraw Społecznych


  1. Wojciech Rychter – Przewodniczący Komisji
  2. Mariusz Turalski – Członek Komisji
  3. Krystyna Siwiec – Członek Komisji
  4. Krystyna Kozicka – Członek Komisji
  5. Marek Gąsiorowski – Członek Komisji
  6. Jarosław Ocicki – Członek Komisji
  7. Maria Lejman – Członek Komisji
  8. Marcin Błaszczyk – Członek Komisji
  9. Wieslaw Tomkalski – Członek Komisji