Komisja Rewizyjna


  1. Krystyna Kozicka – Przewodnicząca Komisji
  2. Marek Gąsiorowski – Członek Komisji
  3. Mariusz Turalski – Członek Komisji