Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego


  1. Paweł Pakieła – Przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Pawłowski – Członek Komisji
  3. Wojciech Rychter – Członek Komisji
  4. Juliusz Gorzkoś – Członek Komisji
  5. Mariusz Turalski – Członek Komisji
  6. Maria Lejman – Członek Komisji
  7. Marcin Błaszczyk – Członek Komisji
  8. Andrzej Cześnik – Członek Komisji