Komisja Budżetu i Promocji Powiatu


  1. Jarosław Ocicki – Przewodniczący
  2. Paweł Pakieła – Członek Komisji
  3. Sławomir Olejniczak – Członek Komisji
  4. Bogdan Misztal – Członek Komisji
  5. Jan Laskowski – Członek Komisji