Komisja Budżetu i Promocji Powiatu


Przewodniczący Komisji

Sławomir Olejniczak

 

Członkowie Komisji:

Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki

Sławomir Krystek

Jan Laskowski

Kamil Różański

Sebastian Szczypecki

Dariusz Twardowski