1

Finał VII edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego

13 marca 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego nastąpił finał Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego odbywającego się pod hasłem: „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” adresowanego do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów z terenu powiatu sierpeckiego.

Główne cele konkursu to: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, promowanie dorobku i osiągnięć uczniów, integracja środowiska uczniowskiego z terenu powiatu sierpeckiego, kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości, popularyzacja wiedzy matematycznej wśród szerokiego kręgu młodzieży gimnazjalnej, rozwijanie umiejętności (logicznego myślenia, przeprowadzania rozumowań, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości, stosowania poprawnych uogólnień, dokonywania analizy i syntezy).

Pierwszy etap konkursowych zmagań został przeprowadzony 23 lutego 2015 roku w poszczególnych gimnazjach, doprowadzając do wyłonienia ich finałowych reprezentacji. W finale wzięło udział łącznie 24 uczniów reprezentujących barwy gimnazjów z Borkowa Kościelnego, Gozdowa, Gójska, Rościszewa, Gimnazjum Miejskiego i Gimnazjum Publicznego im. bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu. W trakcie konkursu, na przestrzeni 90 minut, finaliści mieli rozwiązać siedem zadań zamkniętych oraz pięć zadań otwartych. Zadania na eliminacje szkolne oraz finał konkursu przygotowała pani Beata Zdrojewska – nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny spotkał się z niezwykle życzliwym przyjęciem. Kolejne jego edycje z pewnością przyczynią się do dalszej integracji środowiska uczniowskiego i pedagogicznego z gimnazjów, które funkcjonują na terenie powiatu sierpeckiego. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszego przedsięwzięcia.

Konkurs został przeprowadzony przez nauczycieli – panią Beatę Zdrojewską i pana Mariusza Barańskiego.

LO Sierpc