W dniu 26 kwietnia 2018 r. klasa II a miała zaszczyt brać udział w prelekcji wygłoszonej przez dra hab. Michała Strzeleckiego, prof. UMK, pt. „Droga do niepodległości polskiej myśli politycznej”. Wykład ten miał miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Spotkanie otworzył dr hab. Grzegorz Radomski, przywitał wszystkich obecnych i pokrótce przedstawił prelegenta, a następnie oddał mu głos.

Pan dr hab. Michał Strzelecki na samym początku przybliżył nam cel spotkania, chcąc wprowadzić nas w refleksję nad ustrojem Polski, a także nad drogami do odzyskania niepodległości, które wydają się być bezsporne i są uzależnione o wielu czynników. Opowiadał w bardzo ujmujący i intrygujący sposób, starając się wyczerpać temat, mimo iż czas był bardzo ograniczony. Z pełną pasją i zaangażowaniem przekazywał nam wiedzę dotyczącą wszelkich zmianach gospodarczych i społecznych, a także o wielu ugrupowaniach/ruchach/nurtach politycznych, powstałych w latach 90.

Ponadto mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych faktów dotyczących naszego regionu, czyli Mazowsza, o których nic nie wiedzieliśmy. Pan dr hab. Michał Strzelecki wplatał w swoją wypowiedź wiele ciekawostek (chociażby tych, które dotyczyły Józefa Piłsudskiego), wymieniał wiele nazwisk, polecił nawet obejrzeć film Andrzeja Wajdy, pt. „Ziemia Obiecana”, lecz to nie wszystko – mogliśmy poznać także historię warszawskich pozytywistów i uzmysłowiono nam, iż myśl polityczna nie rodzi się w próżni.

Z przebiegu wykładu można było zauważyć wielki entuzjazm wyrażany przez prelegenta, który swoje źródło wiedzy posiada w unikalnym połączeniu naukowej pasji badawczej z pracą, dzięki czemu mógł się poszczycić swoją ogromną erudycją. Podczas wykładu uczestnicy niestety nie mogli zadawać pytań, gdyż czas na to nie pozwolił, a każdy z zainteresowaniem do ostatniej minuty słuchał słów profesora. Na koniec rozbrzmiały się gromkie brawa, podziękowanie i pożegnanie wszystkich uczestników prelekcji.

Paulina Mocka, uczennica kl. II a

LO Sierpc

image_pdfimage_print