Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu


Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10
tel. 24 275 81 09, fax 24 275 81 09
www.ckp-sierpc.pl

e-mail: ckps@pro.onet.pl
Dyrektor: Wojciech Kęsicki