1

Aktualności

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

 

,,Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”