79. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ.


14 lutego 1942r. generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – najlepiej zorganizowaną podziemną armię II wojny światowej.

Z tej okazji Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Sebastianem Szczypeckim oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kamilem Różańskim oddali hołd poległym w obronie Ojczyzny oraz złożyli kwiaty przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 i Armii Krajowej.
🌹
Armia Krajowa miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny. Jej głównym celem było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony, a także przygotowanie armii podziemnej na okres powstania.