Konsultacje projektu "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".


http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/sierpecki_pr._op._zab._2020-2023.pdf

sierpecki_pr._op._zab._2020-2023
XVI Sesja Rady Powiatu


https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/548/rada-powiatu-sierpeckiego.htm
Mazowieckie rezerwaty przyrody


Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie „Mazowieckie rezerwaty przyrody”.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s
Autor filmu: Sławomir Wąsik

Film zrealizowany w ramach projektu „Mazowieckie rezerwaty przyrody” na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4

„Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli,
obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej.” -Fragment komentarza filmu „Wyspy szczęśliwe”.

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu „Mazowieckie rezerwaty przyrody”.

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dzień Pracownika Socjalnego


21 listopada w dniu święta Pracownika Socjalnego Przewodniczący Rady Powiatu Sierpeckiego Przemysław Burzyński w towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sebastiana Szczypeckiego i radnych powiatowych Pani Ewy Nowakowskiej i Pana Marka Chylińskiego odwiedzili powiatowe placówki socjalne. Radni wizytację rozpoczęli od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie udali się do Szczutowa, gdzie odwiedzili Powiatowy Dom Pomocy Społecznej i Powiatowy Dom Dziecka. Przewodniczący w imieniu całej Rady Powiatu Sierpeckiego życzył wszystkim pracownikom zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w wykonywaniu tak odpowiedzialnego, ważnego i trudnego zawodu. Skierował duże słowa uznania w kierunku pracowników za to, że niosą pomoc ludziom potrzebującym, często kosztem siebie i własnej rodziny. Radni wręczyli na ręce wszystkich pracowników kwiaty i szczere podziękowania.

 
Zaprzysiężenie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu


W dniu dzisiejszym podinspektor Jarosław Ciarka odebrał nominację na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu, którego obowiązki pełnił przez ostatnie tygodnie. Wręczył ją mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego Policji. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski pogratulował podinspektorowi Jarosławowi Ciarce objęcia funkcji Komendanta Powiatowego Policji oraz podziękował za dotychczasową współpracę. Życzył sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.
Dzień Pracownika Socjalnego


W dniu 21 listopada 2019 r. swoje święto obchodzili Pracownicy Socjalni. Dzień ten wpisał się na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń w obszarze pomocy społecznej. Pracownik socjalny to osoba, która wykonuje pracę na rzecz drugiego człowieka. Wymaga ona szczególnej wrażliwości i empatii. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,by osobiście złożyć życzenia wszystkim pracownikom placówek. ,,Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wasza praca jest trudna i odpowiedzialna, wymagająca ofiarności i zaangażowania.

Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji zamierzonych celów’’- podsumowali Starostowie.