LIV sesja Rady Powiatu w Sierpcu


W dniu 29 czerwca   (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr LII z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego.

 10. Podjęcie oświadczenia w sprawie zaopiniowania projektu herbu i flagi Powiatu Sierpeckiego.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski
Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk


 

Powiat Sierpecki realizuje projekt pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk na długości 2,278 km polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z umocnieniem poboczy oraz zapewnieniem zjazdów na długości 2,278 km.

Cel projektu: rozwój gospodarczy subregionu płockiego poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi oraz planowanymi strefami aktywności gospodarczej a także z siecią drogową TEN-T. Koszt realizacji: 2 436 259,92 zł, w tym wysokość wkładu UE 1 343 984,56 zł.

 

Bez-tytułu-1rttgg

 

 

 
V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Sierpeckiego


V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” Będziemy się mogli o tym przekonać już w tę niedzielę 1 lipca w Rościszewie odbędzie V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Sierpeckiego.

Zapraszamy wszystkich miłośników orkiestrowego grania oraz mieszkańców powiatu Sierpeckiego i nie tylko.🎼🎶🎵🎷

Rozpoczynamy o godz. 14:00 Przemarszem Orkiestr sprzed Kościoła pw. św. Józefa w Rościszewie.

Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną „pod chmurką”. Do tańca i zabawy zachęcał nas będzie zespół The BROTHERS 🎙️🎹💃🕺

Gorąco zapraszamy 😉 i już życzymy udanej zabawy…
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZS nr 1 w Sierpcu


Zakończenie roku szkolnego w ZS nr 1 w Sierpcu.
II Zjazd absolwentów Jeżewa


Zjazd rozpoczęła uroczysta Msza Św., którą odprawił absolwent ks. Tomasz Mączyński.

Wśród gości zaproszonych byli: Wademar Olejniczak- Poseł, Grzegorz Gańko- Prezes OSM Sierpc, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jan Laskowski- Starosta Sierpecki, Dariusz Szumacher- Prezes PZTS Warszawa, Marek Zalewski- Prezes MOZTS Warszawa, Dariusz Franczak – Wójt Gminy Zawidz, radni Gminy Zawidz, przedstawiciele szkół, związków zawodowych i zakładów pracy i instytucji współpracujących ze szkołą.

Po zakończonej Msza Św. wszyscy uczestnicy zjazdu przeszli do szkoły, gdzie uczniowie pokazali próbkę swoich umiejętności aktorskich, wokalno- instrumentalnych, tanecznych i tenisowych.

Podczas uroczystości wręczono brązową odznakę Polskiego Związku Tenisa Stołowego za propagowanie tenisa stołowego w powiecie sierpeckim Wójtowi Gminy Zawidz Dariuszowi Franczakowi i Staroście Sierpeckiemu Janowi Laskowskiemu. Dekoracji dokonali Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego Dariusz Szumacher i Prezes Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Marek Zalewski.

 
Zakończenie projektu LOWE - fotorelacja


Zakończenie projektu LOWE