W gościnnych progach Rzecznika Praw Dziecka


Wychowanka Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie miała niewątpliwą przyjemność gościć u Rzecznika Praw Dziecka.

Do Warszawy udała się wraz z wychowawcą prowadzącym indywidualny proces wychowawczy na zaproszenie Fundacji Po Drugie, gdzie odebrała nagrodę za wyróżnienie w konkursie ” List do matki „.
Jak napisało Jury  – szczególnie za to zdanie : ” To było bardzo dziwne uczucie odkryć, że bycie sobą jest lepsze niż bycie Tobą. Ale jesteś moim początkiem mamo „.

 
Ostrzeżenie meteorologiczne


Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/ 2

MZW_1427_BG_20180621055152
Setne urodziny obchodziła Anna Godlewska z gminy Gozdowo


Tak setne urodziny obchodziła Anna Godlewska z gminy Gozdowo.

Były kwiaty, życzenia i tort. W sobotę 16 czerwca br. w miejscowości Gozdowo miało miejsce niecodzienne wydarzenie – setne urodziny obchodziła Anna Godlewska mieszkanka gminy Gozdowo.

Z okazji tak uroczystego Jubileuszu najlepsze życzenia dalszych długich lat w szczęściu, zdrowiu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata złożył starosta sierpecki Jan Laskowski wręczając kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek.

Gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości.
Projekt "Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2"


We wtorek, 12 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja KA1- Mobilność Edukacyjna.

W konferencji uczestniczyli m.in: Pani Katarzyna Majewska – zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, Pan Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Pani Marta Witte – Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych, Dyrektorzy szkół i placówek z terenu powiatu sierpeckiego, Pracodawcy współpracujący ze szkołą w ramach praktyk zawodowych, Nauczyciele i uczniowie biorący udział w ww. Projekcie.

Staż zagraniczny realizowany był we współpracy z hiszpańską organizacją partnerską Europroyectos Erasmus Plus i trwał od 8 kwietnia 2018 do 5 maja 2018 w dwóch pięknych andaluzyjskich miastach- Cordobie i Granadzie. W projekcie uczestniczyło 44 uczniów uczniów szkoły, uczących się w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik cyfrowych procesow graficznych i technik obsługi turystycznej. W ramach projektu sfinansowano przelot samolotem, transfer na lotnisko, zakwaterowanie z wyżywieniem,organizację stażu, ubezpieczenie uczestników i kieszonkowe dla uczniów. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy wzięli udział w zajęciach języka hiszpańskiego i przygotowania pedagogiczno – kulturowego. Uczestniczyli również w kursie języka angielskiego na platformie OLS. Partner zagraniczny zapewnił interesujący program kulturoznawczy – zwiedzanie wielu ciekawych obiektów w miejscach odbywania stażu, jak również poznawanie Andaluzji w trakcie jednodniowych wycieczek do Cordoby, Granady i Malagi. Opiekę nad uczniami sprawowało ośmioro nauczycieli, czuwających nad prawidłowym przebiegiem stażu.

W trakcie konferencji podkreślono znaczenie zagranicznych praktyk. Zwrócono uwagę, że uczniowie nie tylko poznają funkcjonowanie zagranicznych firm i uczą się praktycznych umiejętności zawodowych ale też samodzielności, odpowiedzialności oraz podnoszą znajomość języków obcych. Podczas konferencji dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Magdalena Peda, przedstawiła podstawowe założenia programu Erasmus+, jego strukturę oraz rezultaty, jakie zostały osiągnięte przez młodzież po zrealizowaniu zagranicznych praktyk zawodowych. Przedstawione zostały obszary wsparcia, jakie ze strony organizatorów otrzymali uczestnicy zagranicznego stażu oraz organizacja wyjazdów na staż. Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia uczniów, którzy opowiedzieli o udziale w projekcie, opisując przebieg realizacji praktyki zawodowej w hiszpańskich firmach i przedstawiając różnorodność wycieczek krajoznawczych.
Zwieńczeniem konferencji było wręczenie certyfikatów uczestnikom zagranicznych staży zawodowych. Uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim, podpisane przez hiszpańskiego pracodawcę potwierdzające nabycie umiejętności i wykonanie zadań objętych programem stażu. Każdy z uczestników stażu otrzymał rownież Certyfikat Europass – Mobilność, potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass.

Projekt „Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2” został zrealizowany dzięki wparciu władz powiatu sierpeckiego. Ogromne podziękowania należą się również pani Katarzynie Dąbrowskiej – koordynator Projektu, pani Bogusławie Lewandowskiej- naczelnikowi Wydziału Oświaty i Zdrowia, panu Krzysztofowi Sobieckiemu – skarbnikowi powiatu sierpeckiego i pani Marcie Witte – księgowej prowadzącej obslugę finansową projektu. Na uwagę zasługuje również zaangażowanie nauczycieli przebywających z uczniami w Hiszpanii. Opiekę nad uczestnikami stażu sprawowali – pan Grzegorz Kędzierski, pani Justyna Kratkowska – Dul, pani Marta Mańkowska, pani Mariola Przybyłowska, pani Marta Rokicka, pani Aleksandra Sawicka, pani Anna Stahlke i pan Dariusz Zieliński.
W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano znaczenie staży zawodowych, które mogą odbywać się w realnych warunkach pracy na terenie Unii Europejskiej. Korzyści płynące z rozwijania kompetencji językowych ale też i społecznych są ogromne. Takie wyjazdy są najlepszą szkołą życia dla młodych ludzi i będą kontynuowane w latach następnych.

 
Konkurs LOP „Przyroda Twój Przyjaciel” rozstrzygnięty


14 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu nastąpiło podsumowanie konkursu plastycznego „Przyroda Twój Przyjaciel” z tematem wiodącym „Mieszkańcy ekosystemów wodnych”.

Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku przy współpracy z Zarządem Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Płocku.

Celem konkursu było poznanie najpopularniejszych gatunków żyjących w polskich wodach, pogłębienie znajomości ich biologii i wymagań środowiskowych, poznanie zasad ochrony gatunkowej.

Młodzież naszego Liceum od wielu lat bierze udział w kolejnych edycjach konkursu, zajmując czołowe miejsca. Podobnie było w tym roku. I miejsce zdobyła uczennica klasy I a – Weronika Julia Pakieła; III miejsce – Paulina Smolińska z klasy II d oraz Oliwia Zuzanna Toniak z klasy II c.

Uczennice wykonały prace pod kierunkiem nauczycielek biologii: pani Marzanny Urbańskiej i pani Krystyny Witkowskiej.

LO Sierpc
Sukces Klaudii uczennicy LO Sierpc


Już po raz piąty Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku zaprosiło uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Inżynieria środowiska, czyli..”.

Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów szkół średnich zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska. Zadaniem uczestników konkursu było przygotować pracę w formie plakatu, dowolną techniką dającego odpowiedź na pytanie: Co oznacza pojęcie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Przy ocenianiu plakatów były brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne.

Z naszego Liceum, prace na konkurs przygotowały: Klaudia Ciemiecka i Adrianna Kluska z klasy II b, uczennice p. Beaty Zdrojewskiej.

Laureatką I miejsca została Klaudia Ciemiecka.

Nagrody i dyplomy zostały wręczone w dniu 5 czerwca 2018 r. w Światowym Dniu Ochrony Środowiska Naturalnego.

LO Sierpc