Ferie i po feriach


Wychowankowie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie ferie zimowe spędzili aktywnie. Większość wyjechała do swoich bliskich. Kilkoro osób miało okazję poznać techniki jazdy na nartach szusując po górach Sowich.

Wyjazd na zimowisko z programem profilaktycznym do Sokolca oprócz zajęć teoretycznych obfitował też  w wiele atrakcji – wycieczka do Kudowy Zdrój i zwiedzanie Muzeum Zabawek, zwiedzanie kopalni węgla w Nowej Rudzie, zabawy, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Odbył się też wypad do kina w Płocku na film Jumanji: Przygoda w dżunglipołączony z podwieczorkiem w McDonald’s.
                                                                                                                                                                                Nina Gąsiorowska
Sukces ucznia LO w Sierpcu


27 stycznia 2018 r. odbyły się eliminacje ustne etapu okręgowego XLIV Olimpiady Historycznej. Wzięli w nich udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu: Piotr Ikier z klasy II a, Małgorzata Ozimkiewicz z klasy III a, Cezary Drozd z klasy III a.

Z przyjemnością i radością informujemy, że I miejsce zajął Cezary Drozd i zakwalifikował się do finału XLIV Olimpiady Historycznej.

Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem pana Grzegorza Radomskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

LO Sierpc
Aktywny tydzień zimowy w OPP


Aktywny tydzień zimowy już za nami… Wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej uczestniczyli: w zajęciach plastycznych, taneczno-ruchowych i muzycznych. W celu upowszechniania czytelnictwa, nauczyciele zabrali swoich podopiecznych do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, gdzie oprócz zajęć bibliotecznych, najstarsi uczestniczyli w warsztatach malarskich wzorując się na wystawie Wojciecha Witkowskiego.

Powstała piękna kolekcja koni w wykonaniu młodych artystów. Nasi wychowankowie brali udział w warsztatach psychologicznych, które poprowadziła pani Dorota Matyjasik – psycholog z MOPS-u. Zajęcia te były nauką radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

W czasie warsztatów powstał „ kodeks zachowania wychowanków”.

Nie zabrakło wrażeń dla miłośników sztuki kulinarnej. Warsztaty żywieniowo – kulinarne wraz z pogadanką na temat zdrowego odżywiania się poprowadziła p. Sylwia Paradowska – dietetyk z Sierpca. Podczas tych zajęć wychowankowie wykonali sałatkę i pastę jajeczno – awokadową oraz zdrowe kanapki. Z tej wspaniałej uczty skorzystali nauczyciele i pracownicy OPP, którzy podziwiali umiejętności kulinarne swoich podopiecznych.

Z warsztatów artystycznych w naszej placówce skorzystali również podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Największym hitem ferii był wyjazd do Powiatowej Komendy Policji, gdzie wychowankowie mogli z bliska poznać trudną pracę policjantów. Oprócz zwiedzania, wychowankowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych

nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Aktywne ferie zakończyły się balem karnawałowym. W dobrym nastroju nasi wychowankowie opuścili mury placówki.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac naszych wychowanków, która znajduje się na parterze placówki.

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu i nauczyciele dziękują za współpracę przy organizacji ferii:

 • panu Mariuszowi Kryszkowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu,

 • panu Dariuszowi Lewandowskiemu- młodszemu aspirantowi,

 • pani Dorocie Matyjasik, psycholog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu,

 • pani Sylwii Paradowskiej – Przyjazny Dietetyk z Sierpca,

 • pani Beacie Smardzewskiej – Firma Transportowa Jantar,

 • pani Justynie Koziczyńskiej – Zakład cukierniczo- piekarniczy w Sierpcu.

 
Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym


20 stycznia 2018 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach odbył się etap okręgowy LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Wzięło w nim udział 30 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego. W etapie pisemnym uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu: Piotr Ikier z kl. II a oraz Cezary Drozd z kl. III a.

Licealiści przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem pani Zofii Froncek.

LO Sierpc
Projekt pn.: „SIERPECCY NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU”


Stowarzyszenie Kre@ktywni w okresie od 01.09.2017r. do 28.02.2018r. realizuje projekt pn.: „SIERPECCY NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU”. Projekt jest współfinansowany z dotacji pozyskanej w konkursie Fundacji PZU.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin.

Nasze działania:
Zajęcia integracyjno – aktywizacyjne, poradnictwo specjalistyczne;
Bajkoterapia / arteterapia, warsztaty plastyczno – techniczne;
Występy artystyczne uczestników projektu;
Zajęcia z rehabilitantem/fizjoterapeutą;
Wyjścia kulturalne do kina dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów.

Uczestnicy mają zapewniony 1 ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych trwających minimum 4h, wsparcie trenerów, materiały do zajęć.

Zainteresowanie projektem jest duże. Działaniami obejmujemy 31 osób w tym: Gmina miejska Sierpc – 10 osób, Gmina wiejska Sierpc – 2 osoby, Gmina Rościszewo – 4 osoby, Gmina Zawidz – 7 osób, Gmina Gozdowo – 4 osoby, Gmina Mochowo- 4 osoby.

Władze gmin wiejskich Powiatu Sierpeckiego od miesiąca listopada wspierają swoich mieszkańców w formie zapewnienia lub dofinansowania dojazdów na zajęcia.

Zajęcia odbywają się w budynku MOPS w Sierpcu, w sali udostępnionej nieodpłatnie dzięki uprzejmości lokalnych władz oraz członków RODZINNEGO KLUBU ABSTYNENTA „PRZYSTAŃ”.

Usługi rehabilitacyjne (w uzasadnionych przypadkach również w miejscu zamieszkania uczestnika) realizują lokalni przedsiębiorcy: Gabinet Terapii Kręgosłupa ART-MED Artur Opolski oraz Fitness Klub STEP Katarzyna Dul.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za współpracę.
XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


W dniu 25 stycznia  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół parafialny w Łukomiu pw. św Katarzyny, drewniany z 1761 r. rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII wieku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2018 rok.
 15. Zamknięcie obrad.

                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                       Jan Rzeszotarski