XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu – fotorelacja
Spotkanie Opłatkowe w Starostwie


Pomimo, że święta są już za nami Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski wraz ze Starostą Sierpeckim Janem Laskowskim nie zapomnieli o podzieleniu się opłatkiem ze swoimi współpracownikami.

Dziś w Starostwie zostało zorganizowane spotkanie opłatkowo-noworoczne, w którym uczestniczyli m.in. Poseł Waldemar Olejniczak, ks. dziekan Sławomir Zalewski, radni powiatowi, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych pod Powiat Sierpecki, jak również przedstawiciele służb, inspekcji i straży.

Zgodnie z polskim obyczajem uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia.
WIGILIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUTOWIE


W dniu 21 grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym udział wzięli mieszkańcy, uczestnicy Dziennego Domu Senior +,  pracownicy oraz zaproszeni goście.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Maria Grażyna Topolewska powitała wszystkich i złożyła świąteczno-noworoczne życzenia. Spotkanie otworzyły „Jasełka” w wykonaniu dzieci z kl. O b ze Szkoły Podstawowej w Szczutowie. Po poświęceniu opłatka, oficjalnych przemówieniach oraz życzeniach świątecznych uczestnicy spotkania wzajemnie złożyli sobie życzenia świąteczne oraz podzielili się opłatkiem. Następnie wszyscy wspólnie zasiedli przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw. Niespodziewanie dla wszystkich, Mieszkańców Domu odwiedził Święty Mikołaj, który wraz z pomocnicami rozdawał prezenty.

 

 
Spotkanie uczniów LO z radcą prawnym


21 grudnia 2017 r. odbyło się z rana niezwykle interesujące spotkanie z panem Rafałem Nowakiem – radcą prawnym.

W spotkaniu wzięły udział klasy I a oraz II a. Niezwykły Gość zapoznał uczniów z rozmaitymi tajnikami pracy radcy prawnego oraz samego prawa. Poruszył wiele praktycznych zagadnień, np. sporządzanie umów; gdzie szybko znajdować przepisy prawne; na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy sprzedaży lub ubezpieczenia. Przywołał również kilka ciekawych kazusów, z jakimi miał do czynienia podczas swojej pracy.

LO w Sierpcu
Wesołych Świąt !!!


Życzenia Świąteczne !!!
XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


W dniu 28 grudnia  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:2) Nr XXV.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku.
 3. 1) Nr XXIV.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 6. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 .
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo- Ligowo” .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty .
 20. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu .
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ – /

Jan Rzeszotarski