Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali Sportowej


29 listopada na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu odbyła się uroczystość związana z podpisaniem i wmurowaniem Aktu Erekcyjnego pod nowo powstającą halę sportową.

Wydarzenie odbyło się z udziałem wielu zaproszonych gości, m.in. Wiceministra Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego, Posła na Sejm RP Waldemara Olejniczaka, Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Rzeszotarskiego, Radnych Powiatowych, Wójtów Powiatu Sierpeckiego, Piotra Tyndorfa Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz uczniów.
VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” – rozstrzygnięty !


Starosta Sierpecki zorganizował w tym roku VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny pn. „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu sierpeckiego.

W środę 29 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się rozstrzygniecie konkursu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele zwycięskich szkół, Starosta – Jan Laskowski oraz pracownicy tut. Starostwa.

Udział w Konkursie zgłosiło 11 szkół z terenu powiatu sierpeckiego. Razem wszystkie szkoły zebrały 92 769,5 kg makulatury, 42 269 kg tworzyw sztucznych oraz 1 778,44 kg baterii.

Komisja Konkursowa po przeliczeniu ilości zebranych odpadów w trzech kategoriach (makulatura, tworzywa sztuczne, baterie) na jednego ucznia w każdej szkole, wyłoniła laureatów:

 • Kategoria makulatura

Laureat I miejsca Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu (130,34 kg/na 1 ucznia)

Laureat II miejsca – I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu (120,28 kg/na 1 ucznia)

Laureat III miejsca – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie (111,62 kg/na 1 ucznia)

 • Kategoria tworzywa sztuczne

Laureat I miejsca I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu (60,68 kg/na 1 ucznia)

Laureat II miejsca – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu (34,9 kg/na 1 ucznia)

Laureat III miejsca – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu (24,62 kg/na 1 ucznia)

 • Kategoria baterie

Laureat I miejsca Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Szczutowie (1,77 kg/na 1 ucznia)

Laureat II miejsca – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grąbcu (1,42 kg/na 1 ucznia)

Laureat III miejsca – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu (1,39 kg/na 1 ucznia)

Celem Konkursu było wyrobienie nawyku selektywnego gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz zaangażowanie dzieci, młodzieży, personelu szkół oraz rodziców w segregowanie odpadów poprzez zbiórkę makulatury, tworzyw sztucznych i baterii.
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZENNIC EKONOMIKA


Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego (obszar działania płockiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty) odebrała w poniedziałek 27 listopada 2017r Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wśród wyróżnionych znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Natalia Filipska i Monika Wiśniewska. Uroczystość odbyła się w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.

W tej jakże uroczystej oprawie nagrody wręczał w imieniu pani Premier Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Płocku pan Krzysztof Wiśniewski oraz pani Dorota Skrzypek I Mazowiecki Wicekurator Oświaty wraz z paniami posłankami Anną Cicholską i Elżbietą Gapińską.

Stypendystkom towarzyszyli w tej zaszczytnej chwili dumni rodzice oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu pani Magdalena Peda.

Z terenu działania płockiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty wyróżnienia takie otrzymało w tym roku 42 osoby.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.
Cezary Kowalski Stypendystą Prezesa Rady Ministrów


27 listopada 2017 roku w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Pani Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, pani Elżbieta Gapińska – Poseł na Sejm RP, pani Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, wręczyły – w imieniu Prezesa Rady Ministrów – dyplomy Stypendysty Prezesa Rady Ministrów.

W roku szkolnym 2017/2018 stypendia przyznano 42 uczniom szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie delegatury płockiej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Rodzice Stypendystów oraz dyrektorzy szkół otrzymali listy gratulacyjne z rąk pani Doroty Skrzypek i pana Krzysztofa Wiśniewskiego – Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. Oprócz dyplomów, Stypendyści odebrali pióra z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem od pani Wioletty Kulpy – kierownika projektu w dziale marketingu PKN Orlen Sp. z o.o. w Płocku.

Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciele uczelni wyższych, organów prowadzących szkoły oraz związków zawodowych. Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Szkolna Orkiestra Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

W gronie Stypendystów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018 znalazł się Cezary Kowalski, uczeń klasy III b Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego. Cezary ukończył klasę drugą ze średnią ocen 5,2 oraz wzorową oceną z zachowania.

Serdecznie gratulujemy Cezaremu i życzymy dalszych sukcesów!

LO Sierpc
OSTRZEŻENIE - Intensywne opady śniegu


Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie.

OSTRZEŻENIE Nr 74

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 08:00 dnia 30.11.2017 do godz. 20:00 dnia 30.11.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm na wschodzie do 10 cm na zachodzie
i w centrum województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska

Godzina i data wydania: godz. 15:48 dnia 29.11.2017

WCZK MUW

/-/ Piotr Staniewski
XLIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


W dniu 30 listopada  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XLIII z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 października 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu .

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 14. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego: dla Pana Jakuba Grodzickiego Prezesa Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.

 15. Podjęcie oświadczenia w sprawie akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płock”.

 16. Sprawy różne.

 17. Zamknięcie obrad.

                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                             Jan Rzeszotarski