Niezwykli goście w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie


Mieliśmy wielką przyjemność gościć u siebie Harcerzy z całej Polski ( około 70 osób), którzy przemierzali mazowieckie szlaki w ramach Wędrowniczej Watry 2017 na Trasie IX. 

Wędrownicza Watra jest to najważniejsza impreza harcerska dla młodzieży w wieku od 16 do 21 lat. Dzieli się ona na wędrówki, które odbywają się w różnych miejscach Polski oraz zlot, na którym to uczestnicy wszystkich tras spotykają się. Dzięki takiemu spotkaniu wędrownicy mogą stawiać sobie nowe wyzwania, wymieniać się doświadczeniami i motywować do dalszej pracy, rozwoju.

   Nasi Goście nie tylko spędzili u nas noc, ale również przeprowadzili interesujące zajęcia wprowadzając nas w świat magii. Dziękujemy.

” Kto raz przyjaźni poznał moc, 

Nie będzie trwonić słów. 

Przy innym ogniu, w inną noc, 

Do zobaczenia znów „.

Nina Gąsiorowska
VII Powiatowo-Gminne Dożynki


Serdecznie zapraszamy na VII Powiatowo-Gminne Dożynki, które odbędą się 3 września br. w Zawidzu.
Wolontariusze z PDD w Muzeum Wsi Mazowieckiej


Podopieczni Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie brali udział w Sierpeckim Dniu Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość odbyła się w ramach Mazowieckich Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Czuło się klimat i podniosłą atmosferę oraz radość z bycia razem. Nie zabrakło również dobrego jedzenia i wspaniałych atrakcji.
Nina Gąsiorowska
KOMUNIKAT


Informacja o utrudnieniach w ruchu dnia 3 września 2017 r.
Sierpecka Dziesiątka - Zaproszenie


Burmistrz Miasta Sierpc zaprasza 3 września br. na bieg ulicami miasta Sierpca 😉
XL Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


W dniu 31 sierpnia  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr XXXVII.2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku,

  2) Nr XXXVIII.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,

  3) Nr XXXIX.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 11. Podjęcie oświadczenia w sprawie zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                         PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                   Jan Rzeszotarski