100-lecie OSP Słupia


W niedzielę 22 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi obchodziła 100– lecie istnienia.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Słupi. Po mszy strażacy i zaproszeni goście na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Zawidz pod batutą Jarosława Gizińskiego przeszli w uroczystej kolumnie przed remizę gdzie odbył się uroczysty apel.

Jednostka otrzymała Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” przyznawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz tytuł „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”, który wręczył Starosta Sierpecki Jan Laskowski. Jednostka została również uhonorowana Złotą Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa.

fot. Ekstra Sierpc wiadomości lokalne
Święto Policji w Sierpcu


W piątek 21 lipca 2017 roku sierpeccy policjanci na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uroczyście obchodzili Święto Policji. W trakcie uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczenia oraz wyróżnienia.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną Mszą Świętą w zabytkowym kościele na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej, którą odprawił Kapelan ksiądz  proboszcz Krzysztof Zakrzewski w asyście Wicedziekana księdza kanonika Mariana Orzechowskiego oraz byłego Kapelana księdza proboszcza Michała Gaszczyńskiego.

W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm RP  Pan Waldemar Olejniczak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu młodszy inspektor Mirosław Jedynak, przedstawiciele  samorządów lokalnych powiatu sierpeckiego na czele ze Starostą Sierpeckim i Burmistrzem Miasta Sierpca oraz zaproszeni goście.

Otwarcia części oficjalnej uroczystości w sali konferencyjnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej dokonał dowódca uroczystości podkom. Piotr Kalkowski składając meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu młodszemu inspektorowi Mirosławowi Jedynakowi.

W trakcie uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczenia oraz wyróżnienia.

 

Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2017 roku mianował :

młodszym inspektorem Policji

 • podinspektora Mariusza KRYSZKOWSKIEGO

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu z dniem 24 lipca 2017 roku  mianował

starszym aspirantem Policji

 • aspiranta Marka PAWŁOWSKIEGO

 • aspiranta Jacka MALISZEWSKIEGO

 • aspiranta Marcina LEWANDOWSKIEGO

 • aspiranta Roberta KACZYŃSKIEGO

 • aspiranta Marka BRDAKA

 • aspiranta Pawła SIEKIERĘ

 • aspiranta Krzysztofa POGORZELSKIEGO

 • aspiranta Grzegorza RUDNICKIEGO

 • aspiranta Krzysztofa KOSIORKA

aspirantem Policji

 • młodszego aspiranta Marcina KOBUSZEWSKIEGO

 • młodszego aspiranta  Marka ZDZIEBŁOWSKIEGO

 • młodszego aspiranta Krzysztofa MELERA

 • młodszego aspiranta Jarosława MIRECKIEGO

 • młodszego aspiranta Artura KLECZKOWSKIEGO

młodszym aspirantem Policji

 • sierżanta sztabowego Rafała KROGULSKIEGO

 • sierżanta sztabowego Piotra KRUSZEWSKIEGO

 • sierżanta sztabowego Marcina GOŁĘBIEWSKIEGO

 • sierżanta sztabowego Łukasza KLOCA

 • sierżanta sztabowego Marcina KARASKA

sierżantem sztabowym Policji

 • starszego sierżanta Przemysława BUKOWSKIEGO

 • starszego sierżanta Renatę FELCZAK

 • starszego sierżanta Konrada BANASZEWSKIEGO

starszym sierżantem Policji

 • sierżanta Przemysława MAZUROWSKIEGO

 • sierżanta Bartosza PODLASIAKA

sierżantem Policji

 • starszą posterunkową Aleksandrę SZARWIŃSKĄ

 

Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu z dniem 24 lipca 2017 roku

starszym posterunkowym Policji

 • posterunkową Justynę KOWALSKĄ

 • posterunkową Annę LEWANDOWSKĄ

 • posterunkową Ewę ROSIAK

 • posterunkowego Sławomira WIŚNIEWSKIEGO

 • posterunkowego Radosława DZIEDZIŃSKIEGO

 

Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu dodatkowo wyróżnił następujących policjantów oraz pracownika cywilnego Policji:

 • aspiranta sztabowego Przemysława Chrzanowskiego

 • aspiranta sztabowego Janusza Barańskiego

 • starszego aspiranta Krzysztofa Kosiorka

 • aspiranta Marcina  Kobuszewskiego

 • Panią Jadwigę Sobocińską

 

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  Decyzją nr 101/VI/ 2015 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyznało „Medale XXV-lecia NSZZ Policjantów” następującym osobom:

 • Panu Janowi Rzeszotarskiemu

 • Panu Adamowi Lipińskiemu

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  przyznał „Złote odznaki NSZZ Policjantów” następującym osobom:

 • koledze Dariuszowi Baranowskiemu

 • koledze Marcinowi Ostrowskiemu

 • Panu Adamowi Lipińskiemu

Wręczenia odznaczeń dokonał Wiceprzewodniczący  Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kolega Rafał Kruk.

 

Starosta Sierpecki wyróżnił

 • starszego aspiranta Marka Pawłowskiego

 • starszego sierżanta Przemysława Bukowskiego

 • starszą posterunkową Ewę Rosiak

 

Burmistrz Miasta Sierpca wyróżnił

 • młodszego aspiranta Krzysztofa Dobrzenieckiego

 • sierżanta sztabowego Konrada Banaszewskiego

 

Wójt Gminy Sierpc wyróżnił  starszego aspiranta Krzysztofa Pogorzelskiego.

Wójt Gminy Mochowo  wyróżnił aspiranta sztabowego Wiesława Stępkowskiego.

Wójt Gminy Gozdowo  wyróżnił aspiranta Marka Zdziebłowskiego. 

Wójt Gminy Rościszewo  wyróżnił  młodszego aspiranta Marcina Mendowskiego. 

Wójt Gminy Szczutowo  wyróżnił  sierżanta sztabowego Pawła Mądrzaka. 

Wójt Gminy Zawidz  wyróżnił  sierżanta sztabowego Jacka Bogdańskiego.  

 

Nie zabrakło również słów podziękowania za owocną współpracę od zaproszonych gości, którzy życzyli dalszych sukcesów wszystkim policjantom sierpeckiej komendy.

tekst/foto: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wse/informacje/aktualnosci/9133,Obchody-Swieta-Policji-w-Sierpcu.html
XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


W piątek 21 lipca  br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Głównym powodem zwołania sesji było podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 w związku z otrzymaniem 2 710 800 zł dofinansowania na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu.

Radni podjęli również uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok oraz uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
Powstanie hala sportowa przy ZS nr 1 w Sierpcu


Udało się 😉 Powiat Sierpecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.710.800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu. Na tę chwilę z zapartym tchem czekali wszyscy zainteresowani budową hali. 

Według wstępnych założeń hala ma być gotowa do 2019 roku. W 2017 roku zostanie wybudowany zjazd z ul. Armii Krajowej oraz postawiona konstrukcja budynku wraz z budową dachu w terminie do 31 października. Prace wykończeniowe powinny być zakończone do 31 października 2018 roku a roboty instalacyjne do 31 marca 2019 roku. Udostępnienie nowej hali sportowej przy ZS nr 1 w Sierpcu nastąpiłoby niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Przetarg na budowę hali został już ogłoszony, do końca lipca br. powinniśmy poznać wykonawcę.

Projekt hali:
W projekcie przewidziano (poza korytarzem, łącznikiem, przedsionkiem): hale sportową – 1118,30 mkw., magazyn podręczny – 51,60 mkw., portiernie – 13,00., pokój nauczycielski – 15,60 mkw., 2 szatnie o powierzchni 22,80 mkw., każda oraz szatnię o powierzchni 19,20 mkw., pomieszczenie gospodarcze – 2,9 mkw. W budynku hali znajdzie się też 7 toalet (w tym jedna toaleta z prysznicem) i 3 prysznice. Budynek zaprojektowany na planie prostokąta. Został podzielony na dwie części. Pierwsza połączona jest z istniejącym łącznikiem między budynkiem szkoły a istniejącą salą gimnastyczną. Tu znajdą się węzły szatniowo-sanitarne (dwa przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne) oraz pokój nauczyciela – trenera z sanitariatem. Wewnętrzny korytarz będzie łączył pomieszczenia z halą sportową i istniejąca szkołą. Wejścia do szatni zostaną poprzedzone przedsionkami. Każda szatnia przewidziana jest dla 20 uczniów. Z holu wejściowego będzie dostępne wyjście na zewnątrz budynku.

Druga część to strefa ogólnodostępna. W dniu zawodów z części ogólnodostępnej będzie można wejść na halę, o osoby uprawnione (kontrola dostępu) na korytarz części dostępnej dla sportowców. Przy holu wejściowym znajdą się sanitariaty dla uczniów kibiców: damski, męski i dla osób niepełnosprawnych. Trybuny na hali będę przesuwane i pomieszczą 144 osoby. W poziomie hali dla uczniów i sportowców zaprojektowane są boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa oraz boiska do siatkówki. Hala sportowa będzie dzielona kurtynami na trzy części, każda część hali będzie posiadać osobne boisko do siatkówki. Daje to możliwość gry i treningów większej grupy dzieci. W południowo-zachodniej części budynku znajduje się magazyn dostępny z hali, w którym będzie można przechowywać sprzęt sportowy.

Ze względu na różnicę poziomów między budynkami (istniejącego i projektowanego) zaprojektowano pochylnię na połączeniu budynków. Umożliwi to osobom niepełnosprawnym przebywającym w szkole korzystnie z hali bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Między budynkiem nowym i starym zaprojektowana drzwi. Dzięki temu obie części szkoły mogą funkcjonować niezależnie od siebie.

Teraz pozostaje już czekać na ostateczny efekt.
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”


Na jeziorze Urszulewskim zorganizowane zostały ćwiczenia w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

 W ćwiczeniach przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Powiatową Policji w Sierpcu wzięły udział dzieci z powiatu makowskiego i sokołowskiego przebywające na kolonii w Słupi (gm. Szczutowo).  Dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy tonącemu oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

W wydarzeniu oprócz Wicestarosty Sierpeckiego Juliusza Gorzkosia uczestniczyli również: Waldemar Olejniczak, Poseł na Sejm RP, Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz Andrzej Twardowski, Wójt Szczutowa a także Marian Orzechowski, Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie, Krzysztof Wiśniewski, dyrektor płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku i Marek Szymański, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.

 
V Zjazd Rodzin i Przyjaciół DPS Szczutowo


Na ten dzień podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie czekają przez cały rok. W sobotę 15 lipca br. po raz piąty zorganizowano Zjazd Rodzin i Przyjaciół DPS Szczutowo.

Wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi w tym szczególnym spotkaniu uczestniczył wicestarosta sierpecki Juliusz Gorzkoś.